GARANTIE SPUITGEGOTEN KOFFERS.

 

LEGENDARISCHE GARANTIE VOOR UITMUNTENDHEID VAN PELI

 

Peli Products S.L.U. (“Peli”) geeft een levenslange* garantie op haar spuitgegoten producten voor breuk of productiefouten. Spuitgegoten koffers van Peli™ zijn, tenzij anders aangegeven, gegarandeerd waterdicht tot een diepte van 1 meter gedurende 30 minuten (IP 67), mits ze correct worden gesloten en van een onbeschadigde o-ring zijn voorzien. Voor zover wettelijk toegestaan is de aansprakelijkheid van Peli beperkt tot de koffer en strekt deze zich niet uit tot de inhoud of het schuim. Peli zal het defecte onderdeel of de koffer naar eigen goeddunken repareren of vervangen.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN ZULLEN DE HIERBIJ VOORZIENE GENOEGDOENINGEN DE ENIGE EN ENKELE VORM VAN GENOEGDOENING VOOR DE KOPER ZIJN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN: (A) DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE GARANTIES, HETZIJ EXPLICIET HETZIJ IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL; EN (B) ALLE ANDERE IMPLICIETE GARANTIES EN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET CONTRACTUEEL ZIJN VASTGELEGD, WORDEN HIERBIJ VAN DE HAND GEWEZEN EN UITGESLOTEN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN AANVAARDT PELI GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE INDIRECTE, AANVULLENDE, GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE, ONGEACHT OF EEN DERGELIJKE SCHADECLAIM IS GEBASEERD OP EEN GARANTIEVERKLARING, CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERSZINS.

  • Voor zover wettelijk toegestaan zal in geen enkel geval de aansprakelijkheid van Peli ten opzichte van de koper ingevolge de schade, de aankoopprijs van de koffer waarvoor de schadevergoeding wordt geëist, overschrijden.
  • Bij garantieclaims in Europa, Afrika en/of het Midden-Oosten moet de koper contact opnemen met een erkende dealer van Peli.
  • Alle garantieclaims moeten zodra dit praktisch mogelijk is door de koper worden ingediend. Indien wordt vastgesteld dat het product binnen de voorwaarden van deze garantie defecten vertoont, zal de erkende dealer de koper meedelen of het product zal worden gerepareerd of vervangen.
  • Alle garantieclaims, van welke aard dan ook, worden afgewezen als de koffer is gewijzigd of beschadigd, op enige manier fysiek veranderd is, of onderhevig is geweest aan misbruik, verkeerd gebruik, nalatigheid of ongelukken.
  • Bepaalde landen staan geen beperking van de duur van de impliciete garantie of uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade toe, zodat bovenstaande beperking of uitsluiting wellicht niet voor u van toepassing is.
  • Deze garantieverklaring geeft u specifieke wettelijke rechten. Daarnaast hebt u wellicht andere rechten die van land tot land kunnen verschillen. Consumenten hebben wettelijke rechten onder de toepasselijke nationale wetgeving inzake de verkoop van consumptiegoederen. Deze garantie beïnvloedt deze rechten niet.
  • *Levenslange garantie is niet van toepassing waar dit wettelijk verboden is. Levenslange garantie dekt geen rotatiegegoten koffers, AALG-producten, stoffen gedeelten van rugzakken of accessoires van smartphonecovers.