Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Tempesta Trading B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat Tempesta Trading B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Tempesta Trading B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Tempesta Trading B.V., gevestigd: Schijfstraat 13A, 5061 KA Oisterwijk, KvK nr. 17271330.

 

Artikel 2 – Rechtsgrond verwerking persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoons- en/of bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Tempesta Trading B.V. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden binnen en buiten de EU of een internationale organisatie. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. U bent nooit verplicht persoonsgegevens te verstrekken. Indien u geen persoonsgegevens wenst te verstrekken kan dit gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan u.

 

Artikel 3 – Categorieën persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten of diensten en/of producten aan ons levert verzamelen wij de volgende categorieën persoonsgegeven:

  • NAW gegevens bedrijf
  • Bankrekeningnummer bedrijf
  • Naam contactperso(o)n(en)
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

Deze gegevens worden verwerkt om diensten/producten aan te bieden en af te nemen. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacy verklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Artikel 4 - Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Tempesta Trading B.V. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Bij verder gebruik van deze website accepteert u het gebruik hiervan. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Artikel 5 – Bewaartermijn

Tempesta Trading B.V. bewaart de persoonsgegevens, zolang de klant van onze diensten gebruik maakt, maar niet langer dan nodig is (geldende wet en regelgeving). Voor de nieuwsbrieven bewaren we uw informatie zolang u ingeschreven bent voor de nieuwsbrief.
Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd.
Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

Artikel 6 – Rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage, correctie, verwijdering, data-portabiliteit, beperking van verwerking en bezwaar m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@tempesta-trading.nl. Uiterlijk binnen 1 maand na uw verzoek krijgt u per e-mail antwoord op uw verzoek. 

 

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder van de website. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@tempesta-trading.nl

 

Artikel 8 – Geautomatiseerde besluitvorming

Tempesta Trading B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.


Artikel 9 - Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de wet en het beleid van Tempesta Trading B.V. , kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de relevante privacy toezichthouder.

Artikel 11 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: info@tempesta-trading.nl